Prihláška dobrovoľného člena PO

Prihláška za dobrovoľného člena SKSI - právnická osoba
Detaily formulára

Dobrovoľnými členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia vo výstavbe a podieľajú sa na rozvoji výstavby, staviteľstva a architektúry.

 

Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý Predstavenstvom SKSI za dobrovoľného člena, na základe podpísanej prihlášky.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
905-A - Príloha k prihláške
905-B - Príloha k prihláške
905-C - Príloha k prihláške
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Alexandra Kičová, 0906/101910, 0906/101905, kicova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Jarmila Komňaťanová, DiS., 0906/101930, komnatanova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Martina Kotlárová, 0906/101914, kotlarova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Katarína Litavcová, 0906/101960, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Mgr. Mária Matušková, , matuskova@sksi.sk

Michelle Mikerová, 0906/101910, 0906/101905, mikerova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ľubica Pokorná, 0906/101950, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Originál podpísanej prihlášky za dobrovoľného člena SKSI je potrebné poslať poštou na príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach.

 

Viac všeobecných informácií nájdete tu: DČ-PO a informácií o poplatkoch spojených s členstvom.

 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že právnické osoby nemajú prístup k STN, ten je viazaný na prístup fyzickej osoby, ktorá je členom ako autorizovaný inžinier alebo dobrovoľným členom - fyzickou osobou.