ID: 21310651

Materiály po novom. Kvalita, udržatelnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Materiály po novom. Kvalita, udržatelnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

Navrhovanie fasád nízkoenergetických budov v praxi. Ing. arch. Ľudovít Jelemenský, Projektový manager, STO Slovensko, s. r. o.  ,p. Marián Zbín, Head of marketing for Czech and Slovak republic STO  Slovensko, s. r. o. 

 

Ploché strechy budúcnosti. Ing. Martin Vraniak riaditeľ spoločnosti Bauder, s. r. o., 

Ing. Peter Monos, aplikačný technik odborný technický poradca Bauder, s.r.o.  

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.05.2021 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 19.06.2021 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 21.06.2021 PSČ:
Podujatie prebieha do: 21.06.2021 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 20
Odborný garant: Ing. Edita Cmarková, Predseda celoslovenskej odbornej sekcie: Pozemné stavby a architektúra
Poznámka: Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Prihláška TN on line21062021
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY :
• prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti prostredníctvom ON-LINE REGISTRÁCIE najneskôr do 19.6.2021 E-mailom: sksitn@sksi.sk


 OSOBNÁ ÚČASŤ NIE JE MOŽNÁ

 seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia 
• poplatok: členovia 0 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2021) / nečlenovia 50,0 €
• prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 50,0 najneskôr 2 dni pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr na druhý deň po Vašom prihlásení
• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným najneskôr deň pred konaním seminára

UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 19.06.2021 E-mailom: sksitn@sksi.sk
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná