ID: 21201151

ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:


09:00 – 09:05   OTVORENIE A ÚVOD DO PROBLEMATIKY


09:05 – 09:35   MOŽNOSTI VYUŽITIA ZDROJOVÝCH INFORMÁCIÍ MODELU A OPTIMALIZÁCIA POMOCOU CYKLOGRAMOV
Tomáš Funtík, Stavebná fakulta, STU Bratislava

 

09:30 – 10:05   PROBLEMATIKA GRANULARITY MODELU V NADVÄZNOSTI NA TVORBU SIMULÁCIE
Pavol Mayer, Stavebná fakulta, STU Bratislava

 

10:05 – 10:35   PROCES TVORBY 4D A 5D ANALÝZ A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVENSKA
Dávid Sándor, PROMA s.r.o.


10:35 – 11 :20   DISKUSIA

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 12.10.2021 Názov: ONLINE
Koniec registrácie: 04.11.2021 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 08.11.2021 PSČ:
Podujatie prebieha do: 08.11.2021 Mesto:
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 6
Odborný garant: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov; Ing. Tomáš Funtík, PhD. - Stavebná fakulta, STU Bratislava
Poznámka: Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMAS je 15,-€ / osoba.
Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.
Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.
Na seminár sa registrujte do 4. 11. 2021 do 12.00 hod.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI a BIMAS)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421/905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421/905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie: