Prihláška za dobrovoľného člena FO

Prihláška za dobrovoľného člena SKSI - fyzická osoba
Detaily formulára

Dobrovoľnými členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia vo výstavbe a podieľajú sa na rozvoji výstavby, staviteľstva a architektúry.

 

Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý Predstavenstvom SKSI za dobrovoľného člena, na základe podpísanej prihlášky alebo prvým dňom nasledujúcim po vyčiarknutí autorizovaného inžiniera zo Zoznamu autorizovaných inžinierov.

Poplatok za spracovanie Prílohy
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
901-A - Príloha k prihláške
901-B - Príloha k prihláške
901-C - Príloha k prihláške
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Žaneta Kačmariková, 0906/101960, 0901/914579, sksike@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice

Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Administratívna kancelária SKSI Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Trnava, Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Bratislava, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Zuzana Parobeková, 0906/101940, 0901/914578, sksibb@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Soňa Pulcová, 0906/101910, pulcova@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, P.O. BOX 10, Mýtna 29, 810 05 Bratislava

Bc. Renáta Tavačová, 0906/101950, 0918/159384, sksiza@sksi.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov, Regionálna kancelária SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Doplňujúce informácie:

Originál podpísanej prihlášky za dobrovoľného člena SKSI je potrebné poslať poštou na príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach.

 

Viac všeobecných informácií k dobrovoľnému členstvu nájdete tu: DČ-FO, informácie týkajúce sa výhody členstva a informácie o poplatkoch spojených s členstvom.