Zoznam podujatí
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Banská Bystrica
03.11.2020 - 06.11.2020
Začiatok registrácie: 06.10.2020
Koniec registrácie: 20.10.2020
Uzatvorené prihlasovanie
ON LINE Projektovanie s programom CAD, požiarne trasy a platné predpisy v súčasnosti z hľadiska posudzovania elektrických zariadení.
Trenčín
10.11.2020 - 10.11.2020
Začiatok registrácie: 22.09.2020
Koniec registrácie: 09.11.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
18.11.2020 - 19.11.2020
Začiatok registrácie: 30.09.2020
Koniec registrácie: 04.11.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
25.11.2020 - 26.11.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 11.11.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2020 - 01.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 17.11.2020
Prebieha prihlasovanie