Zoznam podujatí
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.11.2023 - 28.11.2023
Začiatok registrácie: 12.10.2023
Koniec registrácie: 14.11.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár: ZODPOVEDNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV ZA VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
29.11.2023 - 29.11.2023
Začiatok registrácie: 22.11.2023
Koniec registrácie: 27.11.2023
Uzatvorené prihlasovanie
TVÁRNA LIATINA VO VODÁRENSKEJ PRAXI PREČO BY MAL KAŽDÝ INŽINIER A PREVÁDZKOVATEĽ PO NEJ SIAHNÚŤ
Banská Bystrica 4
30.11.2023 - 30.11.2023
Začiatok registrácie: 25.10.2023
Koniec registrácie: 28.11.2023
Prebieha prihlasovanie
ENERGOINFO 2023
Banská Bystrica
30.11.2023 - 30.11.2023
Začiatok registrácie: 21.11.2023
Koniec registrácie: 27.11.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Online odborný seminár „ZAŤAŽENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A TECHNICKÁ SEIZMICITA.“
Žilina
05.12.2023 - 05.12.2023
Začiatok registrácie: 15.11.2023
Koniec registrácie: 01.12.2023
Prebieha prihlasovanie
ONLINE Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Strechy.
ONLINE z AK SKSI Trenčín
06.12.2023 - 06.12.2023
Začiatok registrácie: 22.11.2023
Koniec registrácie: 05.12.2023
Prebieha prihlasovanie