Zoznam podujatí
Projektovanie káblových trás s aplikáciou, projektovanie v podmienkach požiaru podľa normy pre projektantov.
Trenčín
06.06.2022 - 06.06.2022
Začiatok registrácie: 10.05.2022
Koniec registrácie: 03.06.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
07.06.2022 - 07.06.2022
Začiatok registrácie: 19.04.2022
Koniec registrácie: 23.05.2022
Uzatvorené prihlasovanie
Inžiniersky deň 2022
Pezinok
09.06.2022 - 11.06.2022
Začiatok registrácie: 01.04.2022
Koniec registrácie: 06.06.2022
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: NOVÉ POŽIADAVKY NA OSVETLENIE VNÚTORNÝCH PRACOVÍSK
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
14.06.2022 - 14.06.2022
Začiatok registrácie: 06.05.2022
Koniec registrácie: 17.05.2022
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný pracovný seminár: Vyhláška 30/2020 Z. z. a jej uplatňovanie v praxi
Trenčín
14.06.2022 - 14.06.2022
Začiatok registrácie: 13.05.2022
Koniec registrácie: 08.06.2022
Prebieha prihlasovanie
Retenčné, detenčné a vsakovacie nádrže. Doba vyprázdňovania. Systémové riešenia pre odvodnenie. Voľne stojace lapače tuku a prečerpávacie zariadenia.
Trenčín
15.06.2022 - 15.06.2022
Začiatok registrácie: 18.05.2022
Koniec registrácie: 13.06.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2022 - 14.09.2022
Začiatok registrácie: 26.07.2022
Koniec registrácie: 30.08.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
21.09.2022 - 21.09.2022
Začiatok registrácie: 03.08.2022
Koniec registrácie: 07.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
27.09.2022 - 30.09.2022
Začiatok registrácie: 10.08.2022
Koniec registrácie: 14.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2022 - 27.10.2022
Začiatok registrácie: 07.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
29.11.2022 - 29.11.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 15.11.2022
Čaká na prihlasovanie