Zoznam podujatí
Odborný seminár: „Zakladanie stavieb“
Žilina
30.01.2019 - 30.01.2019
Začiatok registrácie: 17.01.2019
Koniec registrácie: 28.01.2019
Prebieha prihlasovanie
Odborné prednášky: „Kotvenie bez tepelných mostov, eliminácia chýb a nedostatkov, Stavebný zákon po novom...“
Banská Bystica
30.01.2019 - 30.01.2019
Začiatok registrácie: 15.01.2019
Koniec registrácie: 28.01.2019
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: „Statický štvrtok na tému: Hodnotenie existujúcich nosných konštrukcií stavieb“
Bratislava
07.02.2019 - 07.02.2019
Začiatok registrácie: 15.01.2019
Koniec registrácie: 06.02.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
19.02.2019 - 20.02.2019
Začiatok registrácie: 09.01.2019
Koniec registrácie: 05.02.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
05.03.2019 - 05.03.2019
Začiatok registrácie: 22.01.2019
Koniec registrácie: 19.02.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
12.03.2019 - 13.03.2019
Začiatok registrácie: 22.01.2019
Koniec registrácie: 19.02.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
02.04.2019 - 03.04.2019
Začiatok registrácie: 12.02.2019
Koniec registrácie: 19.03.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
14.05.2019 - 15.05.2019
Začiatok registrácie: 26.03.2019
Koniec registrácie: 30.04.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
21.05.2019 - 22.05.2019
Začiatok registrácie: 02.04.2019
Koniec registrácie: 07.05.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
04.06.2019 - 05.06.2019
Začiatok registrácie: 16.04.2019
Koniec registrácie: 21.05.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
11.06.2019 - 11.06.2019
Začiatok registrácie: 23.04.2019
Koniec registrácie: 28.05.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
10.09.2019 - 13.09.2019
Začiatok registrácie: 23.07.2019
Koniec registrácie: 27.08.2019
Čaká na prihlasovanie