Zoznam podujatí
RIEŠENIE ELEKTROMOBILITY
Banská Bystrica
11.10.2022 - 11.10.2022
Začiatok registrácie: 29.09.2022
Koniec registrácie: 09.10.2022
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU – EUROVEA TOWER
Bratislava
13.10.2022 - 13.10.2022
Začiatok registrácie: 20.09.2022
Koniec registrácie: 11.10.2022
Prebieha prihlasovanie
BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE – ZÁSADY VYSTUŽOVANIA
Banská Bystrica
17.10.2022 - 17.10.2022
Začiatok registrácie: 26.09.2022
Koniec registrácie: 14.10.2022
Prebieha prihlasovanie
ONLINE odborný seminár „ZABEZPEČENIE STABILITY SVAHOV A ZÁREZOV“
Žilina
19.10.2022 - 19.10.2022
Začiatok registrácie: 03.10.2022
Koniec registrácie: 17.10.2022
Prebieha prihlasovanie
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Banská Bystrica
20.10.2022 - 20.10.2022
Začiatok registrácie: 26.09.2022
Koniec registrácie: 17.10.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2022 - 27.10.2022
Začiatok registrácie: 07.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
29.11.2022 - 29.11.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 15.11.2022
Čaká na prihlasovanie