Zoznam podujatí
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ DOSKY V GARÁŽOVÝCH OBJEKTOCH
Bratislava
30.03.2023 - 30.03.2023
Začiatok registrácie: 05.03.2023
Koniec registrácie: 29.03.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár: Prezentácia produktov a riešení spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o.
Košice
04.04.2023 - 04.04.2023
Začiatok registrácie: 22.03.2023
Koniec registrácie: 31.03.2023
Prebieha prihlasovanie
STAVBYVEDÚCI A DOZOR V PRÍPRAVE NA AUTORIZÁCIU PRE VYHRADENÉ STAVBY V ZMYSLE ZÁKONA č.201/2022 Z.z.
Banská Bystrica
05.04.2023 - 05.04.2023
Začiatok registrácie: 09.03.2023
Koniec registrácie: 03.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A LICENČNÁ ZMLUVA
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
05.04.2023 - 05.04.2023
Začiatok registrácie: 27.03.2023
Koniec registrácie: 02.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: NADVÄZNOSŤ A SÚVISLOSŤ OSVETLENIA S INÝMI PROFESIAMI VO VÝSTAVBE
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
12.04.2023 - 12.04.2023
Začiatok registrácie: 29.03.2023
Koniec registrácie: 04.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: SPAĽOVANIE BIOMASY A VÝROBA TEPLA V SOLÁRNYCH KOLEKTOROCH V ZARIADENIACH HARGASSNER
Banská Bystrica
14.04.2023 - 14.04.2023
Začiatok registrácie: 03.03.2023
Koniec registrácie: 06.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
19.04.2023 - 20.04.2023
Začiatok registrácie: 27.02.2023
Koniec registrácie: 05.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár "Budovy očami Schneider Electric."
Trenčín
19.04.2023 - 19.04.2023
Začiatok registrácie: 14.02.2023
Koniec registrácie: 17.04.2023
Prebieha prihlasovanie
OPORNÉ MÚRY, GABIONOVÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE
Banská Bystrica
20.04.2023 - 20.04.2023
Začiatok registrácie: 21.03.2023
Koniec registrácie: 17.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár pre členov "Praktické skúsenosti z riešenia seizmickej odolnosti v zahraničí."
Trenčín
25.04.2023 - 25.04.2023
Začiatok registrácie: 13.03.2023
Koniec registrácie: 18.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: NAVRHOVANIE, VÝROBA A APLIKÁCIA UHPC
Bratislava
26.04.2023 - 26.04.2023
Začiatok registrácie: 22.03.2023
Koniec registrácie: 23.04.2023
Prebieha prihlasovanie
História elektrotechniky od čias Williama Gilberta (r. 1600) až po Alessandra Voltu (r. 1800)
Banská Bystrica
09.05.2023 - 09.05.2023
Začiatok registrácie: 17.04.2023
Koniec registrácie: 04.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
10.05.2023 - 11.05.2023
Začiatok registrácie: 22.03.2023
Koniec registrácie: 26.04.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
17.05.2023 - 18.05.2023
Začiatok registrácie: 28.03.2023
Koniec registrácie: 03.05.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
30.05.2023 - 30.05.2023
Začiatok registrácie: 11.04.2023
Koniec registrácie: 16.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
07.06.2023 - 08.06.2023
Začiatok registrácie: 15.04.2023
Koniec registrácie: 31.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2023 - 14.09.2023
Začiatok registrácie: 26.07.2023
Koniec registrácie: 30.08.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
20.09.2023 - 20.09.2023
Začiatok registrácie: 01.08.2023
Koniec registrácie: 06.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
26.09.2023 - 29.09.2023
Začiatok registrácie: 08.08.2023
Koniec registrácie: 12.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
04.10.2023 - 05.10.2023
Začiatok registrácie: 16.08.2023
Koniec registrácie: 20.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
25.10.2023 - 26.10.2023
Začiatok registrácie: 09.09.2023
Koniec registrácie: 11.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
14.11.2023 - 15.11.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 31.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.11.2023 - 22.11.2023
Začiatok registrácie: 03.10.2023
Koniec registrácie: 07.11.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.11.2023 - 28.11.2023
Začiatok registrácie: 10.10.2023
Koniec registrácie: 14.11.2023
Čaká na prihlasovanie