Zoznam podujatí
Odborný seminár: Inžiniersko-geologický prieskum ako povinný podklad pre každú stavbu v SR
Online z úradu SKSI
20.05.2024 - 20.05.2024
Začiatok registrácie: 08.05.2024
Koniec registrácie: 16.05.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár: PASPORT OBNOVY BUDOVY 2
ONLINE / PREZENČNE v SKSI Bratislava, Mýtna 29
21.05.2024 - 21.05.2024
Začiatok registrácie: 14.05.2024
Koniec registrácie: 20.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Pokračovanie vonkajšia ochrana pred bleskom  :  Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom.  Vyrovnanie potenciálov, uzemnenie.
Trenčín
21.05.2024 - 21.05.2024
Začiatok registrácie: 29.04.2024
Koniec registrácie: 20.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
22.05.2024 - 23.05.2024
Začiatok registrácie: 02.04.2024
Koniec registrácie: 13.05.2024
Uzatvorené prihlasovanie
EXKURZIA - RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ÚSEK KRIVÁŇ - MÝTNA
Kriváň - Mýtna
22.05.2024 - 22.05.2024
Začiatok registrácie: 25.03.2024
Koniec registrácie: 20.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: PRINCÍPY PROJEKTOVANIA BIM
Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava, Mýtna 29
24.05.2024 - 24.05.2024
Začiatok registrácie: 14.05.2024
Koniec registrácie: 22.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.05.2024 - 28.05.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 22.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Objemové zmeny betónu
Trenčín
28.05.2024 - 28.05.2024
Začiatok registrácie: 29.04.2024
Koniec registrácie: 27.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
29.05.2024 - 30.05.2024
Začiatok registrácie: 17.04.2024
Koniec registrácie: 19.05.2024
Uzatvorené prihlasovanie
PARKINGOVÉ SYSTÉMY A NOVINKY V HYDROIZOLÁCIACH PLOCHÝCH STRIECH
Banská Bystrica
03.06.2024 - 03.06.2024
Začiatok registrácie: 02.05.2024
Koniec registrácie: 30.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Bytové stanice - zásady návrhu Výmenníky tepla - priemysel, energetika, HVAC Hydraulické vyregulovanie sústav CZT
Banská Bystrica
05.06.2024 - 05.06.2024
Začiatok registrácie: 26.04.2024
Koniec registrácie: 03.06.2024
Prebieha prihlasovanie
Solárny systém v bytovom dome a bezpečné zateplenie. Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť.
Trnava
06.06.2024 - 06.06.2024
Začiatok registrácie: 14.05.2024
Koniec registrácie: 05.06.2024
Prebieha prihlasovanie
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území. Hospodárenie s dažďovou vodou.
Trenčín
11.06.2024 - 11.06.2024
Začiatok registrácie: 06.05.2024
Koniec registrácie: 10.06.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
01.10.2024 - 04.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 17.09.2024
Čaká na prihlasovanie