Zoznam podujatí
Poruchy murovaných konštrukcií a ich sanácia – 3.časť
Trnava
16.08.2022 - 16.08.2022
Začiatok registrácie: 02.08.2022
Koniec registrácie: 15.08.2022
Prebieha prihlasovanie
EXKURZIA - ŠPANIA DOLINA, BANÍCTVO ARCHITEKTÚRA
Špania Dolina
06.09.2022 - 06.09.2022
Začiatok registrácie: 18.07.2022
Koniec registrácie: 23.08.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2022 - 14.09.2022
Začiatok registrácie: 26.07.2022
Koniec registrácie: 30.08.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
21.09.2022 - 21.09.2022
Začiatok registrácie: 03.08.2022
Koniec registrácie: 07.09.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
27.09.2022 - 30.09.2022
Začiatok registrácie: 10.08.2022
Koniec registrácie: 14.09.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2022 - 27.10.2022
Začiatok registrácie: 07.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
29.11.2022 - 29.11.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 15.11.2022
Čaká na prihlasovanie