Zoznam podujatí
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
10.09.2019 - 13.09.2019
Začiatok registrácie: 23.07.2019
Koniec registrácie: 27.08.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
10.09.2019 - 11.09.2019
Začiatok registrácie: 23.07.2019
Koniec registrácie: 27.08.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
17.09.2019 - 17.09.2019
Začiatok registrácie: 30.07.2019
Koniec registrácie: 03.09.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
08.10.2019 - 09.10.2019
Začiatok registrácie: 20.08.2019
Koniec registrácie: 24.09.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
05.11.2019 - 06.11.2019
Začiatok registrácie: 17.09.2019
Koniec registrácie: 22.10.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
13.11.2019 - 14.11.2019
Začiatok registrácie: 25.09.2019
Koniec registrácie: 30.10.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
26.11.2019 - 27.11.2019
Začiatok registrácie: 08.10.2019
Koniec registrácie: 12.11.2019
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
03.12.2019 - 03.12.2019
Začiatok registrácie: 15.10.2019
Koniec registrácie: 19.11.2019
Čaká na prihlasovanie