Zoznam podujatí
Odborný seminár: AKO STAVAŤ ENERGETICKY AKTÍVNE DOMY
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
28.02.2024 - 28.02.2024
Začiatok registrácie: 21.02.2024
Koniec registrácie: 27.02.2024
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: ZMLUVA O DIELO V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH – NAJČASTEJŠIE CHYBY
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
29.02.2024 - 29.02.2024
Začiatok registrácie: 12.02.2024
Koniec registrácie: 27.02.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
06.03.2024 - 06.03.2024
Začiatok registrácie: 16.01.2024
Koniec registrácie: 23.02.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Informačné stretnutie o POISTENÍ pre členov SKSI na rok 2024/2025
prezenčne v RK SKSI (BA,TT,TN,BB,ZA,KE)
08.03.2024 - 12.03.2024
Začiatok registrácie: 26.02.2024
Koniec registrácie: 07.03.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
13.03.2024 - 14.03.2024
Začiatok registrácie: 21.01.2024
Koniec registrácie: 28.02.2024
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár : Vonkajšia ochrana pred bleskom
Trenčín
19.03.2024 - 19.03.2024
Začiatok registrácie: 20.02.2024
Koniec registrácie: 18.03.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
03.04.2024 - 04.04.2024
Začiatok registrácie: 14.02.2024
Koniec registrácie: 20.03.2024
Prebieha prihlasovanie
NÁVRH TEPELNÝCH ČERPADIEL, NÍZKOTEPLOTNÉ SÁLAVÉ SYSTÉMY GABOTHERM, VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY WOLF
Banská Bystrica
03.04.2024 - 03.04.2024
Začiatok registrácie: 01.03.2024
Koniec registrácie: 28.03.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
10.04.2024 - 11.04.2024
Začiatok registrácie: 17.02.2024
Koniec registrácie: 31.03.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
14.05.2024 - 15.05.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
22.05.2024 - 23.05.2024
Začiatok registrácie: 02.04.2024
Koniec registrácie: 08.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.05.2024 - 28.05.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 14.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
29.05.2024 - 30.05.2024
Začiatok registrácie: 17.04.2024
Koniec registrácie: 19.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
01.10.2024 - 04.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 17.09.2024
Čaká na prihlasovanie