Zoznam podujatí
Odborný seminár: Projektovanie prepäťových ochrán vo fotovoltaických systémoch
Trenčín
06.07.2022 - 06.07.2022
Začiatok registrácie: 20.06.2022
Koniec registrácie: 01.07.2022
Uzatvorené prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2022 - 14.09.2022
Začiatok registrácie: 26.07.2022
Koniec registrácie: 30.08.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
21.09.2022 - 21.09.2022
Začiatok registrácie: 03.08.2022
Koniec registrácie: 07.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
27.09.2022 - 30.09.2022
Začiatok registrácie: 10.08.2022
Koniec registrácie: 14.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2022 - 27.10.2022
Začiatok registrácie: 07.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
29.11.2022 - 29.11.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 15.11.2022
Čaká na prihlasovanie