Zoznam podujatí
Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie - “Navrhovanie a architektúra „
Trenčín
23.10.2019 - 23.10.2019
Začiatok registrácie: 08.10.2019
Koniec registrácie: 22.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: "Využitie BIM procesov v projekčnej praxi statika"
Bratislava
24.10.2019 - 24.10.2019
Začiatok registrácie: 02.10.2019
Koniec registrácie: 23.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - TP 085/2019
Banská Bystrica
29.10.2019 - 29.10.2019
Začiatok registrácie: 01.10.2019
Koniec registrácie: 25.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Odborný diskusný seminár: SPEVNENÉ PLOCHY (a čo s nimi?)
Bratislava
29.10.2019 - 29.10.2019
Začiatok registrácie: 12.10.2019
Koniec registrácie: 27.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
05.11.2019 - 06.11.2019
Začiatok registrácie: 17.09.2019
Koniec registrácie: 22.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
13.11.2019 - 14.11.2019
Začiatok registrácie: 25.09.2019
Koniec registrácie: 30.10.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
26.11.2019 - 27.11.2019
Začiatok registrácie: 08.10.2019
Koniec registrácie: 12.11.2019
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
03.12.2019 - 03.12.2019
Začiatok registrácie: 15.10.2019
Koniec registrácie: 19.11.2019
Prebieha prihlasovanie