Zoznam podujatí
Online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA
09.03.2021 - 09.03.2021
Začiatok registrácie: 19.02.2021
Koniec registrácie: 05.03.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie
Bratislava
18.03.2021 - 18.03.2021
Začiatok registrácie: 03.03.2021
Koniec registrácie: 16.03.2021
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár IMPREGNÁCIA - CHEMICKÁ OCHRANA KONŠTRUKČNÉHO DREVA
25.03.2021 - 25.03.2021
Začiatok registrácie: 09.03.2021
Koniec registrácie: 23.03.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
13.04.2021 - 14.04.2021
Začiatok registrácie: 23.02.2021
Koniec registrácie: 30.03.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
12.05.2021 - 13.05.2021
Začiatok registrácie: 24.03.2021
Koniec registrácie: 28.04.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
02.06.2021 - 02.06.2021
Začiatok registrácie: 14.04.2021
Koniec registrácie: 19.05.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
13.09.2021 - 17.09.2021
Začiatok registrácie: 26.07.2021
Koniec registrácie: 30.08.2021
Čaká na prihlasovanie