Zoznam podujatí
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
12.05.2021 - 13.05.2021
Začiatok registrácie: 24.03.2021
Koniec registrácie: 28.04.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
18.05.2021 - 18.05.2021
Začiatok registrácie: 08.04.2021
Koniec registrácie: 13.05.2021
Prebieha prihlasovanie
Konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB
01.06.2021 - 01.06.2021
Začiatok registrácie: 12.05.2021
Koniec registrácie: 28.05.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
02.06.2021 - 02.06.2021
Začiatok registrácie: 14.04.2021
Koniec registrácie: 19.05.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
13.09.2021 - 17.09.2021
Začiatok registrácie: 26.07.2021
Koniec registrácie: 30.08.2021
Čaká na prihlasovanie