Zoznam podujatí
Odborný seminár: Jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 Z. z.
Trenčín
14.02.2023 - 14.02.2023
Začiatok registrácie: 23.01.2023
Koniec registrácie: 13.02.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborná prednáška FREKVENČNÉ MENIČE
Banská Bystrica
14.02.2023 - 14.02.2023
Začiatok registrácie: 25.01.2023
Koniec registrácie: 12.02.2023
Prebieha prihlasovanie
Online odborný seminár "DREVENÉ KONŠTRUKCIE"
Žilina
22.02.2023 - 22.02.2023
Začiatok registrácie: 02.02.2023
Koniec registrácie: 20.02.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
28.02.2023 - 01.03.2023
Začiatok registrácie: 10.01.2023
Koniec registrácie: 14.02.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
08.03.2023 - 08.03.2023
Začiatok registrácie: 17.01.2023
Koniec registrácie: 22.02.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
22.03.2023 - 23.03.2023
Začiatok registrácie: 24.01.2023
Koniec registrácie: 08.03.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
28.03.2023 - 29.03.2023
Začiatok registrácie: 07.02.2023
Koniec registrácie: 14.03.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
19.04.2023 - 20.04.2023
Začiatok registrácie: 27.02.2023
Koniec registrácie: 05.04.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
10.05.2023 - 11.05.2023
Začiatok registrácie: 22.03.2023
Koniec registrácie: 26.04.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
17.05.2023 - 18.05.2023
Začiatok registrácie: 28.03.2023
Koniec registrácie: 03.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
30.05.2023 - 30.05.2023
Začiatok registrácie: 11.04.2023
Koniec registrácie: 16.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
07.06.2023 - 08.06.2023
Začiatok registrácie: 15.04.2023
Koniec registrácie: 31.05.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2023 - 14.09.2023
Začiatok registrácie: 26.07.2023
Koniec registrácie: 30.08.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
20.09.2023 - 20.09.2023
Začiatok registrácie: 01.08.2023
Koniec registrácie: 06.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
26.09.2023 - 29.09.2023
Začiatok registrácie: 08.08.2023
Koniec registrácie: 12.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
04.10.2023 - 05.10.2023
Začiatok registrácie: 16.08.2023
Koniec registrácie: 20.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
25.10.2023 - 26.10.2023
Začiatok registrácie: 09.09.2023
Koniec registrácie: 11.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
14.11.2023 - 15.11.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 31.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.11.2023 - 22.11.2023
Začiatok registrácie: 03.10.2023
Koniec registrácie: 07.11.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.11.2023 - 28.11.2023
Začiatok registrácie: 10.10.2023
Koniec registrácie: 14.11.2023
Čaká na prihlasovanie