Zoznam podujatí
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
26.09.2023 - 29.09.2023
Začiatok registrácie: 08.08.2023
Koniec registrácie: 08.09.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
04.10.2023 - 05.10.2023
Začiatok registrácie: 14.08.2023
Koniec registrácie: 27.09.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Odborná konferencia: Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4
Sheraton Bratislava Hotel
05.10.2023 - 05.10.2023
Začiatok registrácie: 05.09.2023
Koniec registrácie: 25.09.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Tepelné čerpadlá a rekuperácia.
Trenčín
11.10.2023 - 11.10.2023
Začiatok registrácie: 19.09.2023
Koniec registrácie: 10.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: LEGISLATÍVNE ZMENY PRI PRÍPRAVE A ZHOTOVOVANÍ STAVIEB OD 1. 4. 2024
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
12.10.2023 - 12.10.2023
Začiatok registrácie: 29.09.2023
Koniec registrácie: 10.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Využitie tepelných čerpadiel v bytovo komunálnej sfére
Trnava
19.10.2023 - 19.10.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 16.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: KOMENTÁR NIELEN K NORME EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3 NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, časť 1-1 VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PRAVIDLÁ PRE BUDOVY
Bratislava
19.10.2023 - 19.10.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 17.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Prúd tečúci v neutrálnom vodiči a jeho vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Meniče frekvencie Danfoss.
Trenčín
24.10.2023 - 24.10.2023
Začiatok registrácie: 19.09.2023
Koniec registrácie: 23.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
25.10.2023 - 26.10.2023
Začiatok registrácie: 09.09.2023
Koniec registrácie: 11.10.2023
Prebieha prihlasovanie
NIE JE BALKÓN AKO BALKÓN, OD TERASY K TERASE a TECHNICKÁ KOMISIA - PORUCHY Z PRAXE
Banská Bystrica
09.11.2023 - 09.11.2023
Začiatok registrácie: 01.10.2023
Koniec registrácie: 06.11.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
14.11.2023 - 15.11.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 31.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.11.2023 - 22.11.2023
Začiatok registrácie: 03.10.2023
Koniec registrácie: 07.11.2023
Čaká na prihlasovanie
VYKUROVANIE A CHLADENIE PRIEMYSELNÝCH HÁL
Banská Bystrica
21.11.2023 - 21.11.2023
Začiatok registrácie: 01.10.2023
Koniec registrácie: 16.11.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.11.2023 - 28.11.2023
Začiatok registrácie: 10.10.2023
Koniec registrácie: 14.11.2023
Čaká na prihlasovanie