Zoznam podujatí
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: Výstavba nového mosta cez Dunaj, D4 R7 Construction s.r.o.
Bratislava
06.02.2020 - 06.02.2020
Začiatok registrácie: 26.01.2020
Koniec registrácie: 05.02.2020
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár "Oceľové konštrukcie - spoje"
Žilina
19.02.2020 - 19.02.2020
Začiatok registrácie: 31.01.2020
Koniec registrácie: 17.02.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
25.02.2020 - 26.02.2020
Začiatok registrácie: 07.01.2020
Koniec registrácie: 11.02.2020
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár "Stabilita svahov"
Žilina
26.02.2020 - 26.02.2020
Začiatok registrácie: 03.02.2020
Koniec registrácie: 24.02.2020
Čaká na prihlasovanie
Odborný diskusný seminár: GEOSYNTETIKA, iné výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom staviteľstve
Bratislava
27.02.2020 - 27.02.2020
Začiatok registrácie: 26.01.2020
Koniec registrácie: 25.02.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
03.03.2020 - 03.03.2020
Začiatok registrácie: 14.01.2020
Koniec registrácie: 18.02.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
10.03.2020 - 11.03.2020
Začiatok registrácie: 21.01.2020
Koniec registrácie: 25.02.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
15.04.2020 - 16.04.2020
Začiatok registrácie: 26.02.2020
Koniec registrácie: 01.04.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
12.05.2020 - 13.05.2020
Začiatok registrácie: 24.03.2020
Koniec registrácie: 28.04.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
19.05.2020 - 20.05.2020
Začiatok registrácie: 31.03.2020
Koniec registrácie: 05.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
02.06.2020 - 02.06.2020
Začiatok registrácie: 14.04.2020
Koniec registrácie: 19.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
10.06.2020 - 11.06.2020
Začiatok registrácie: 22.04.2020
Koniec registrácie: 27.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
08.09.2020 - 09.09.2020
Začiatok registrácie: 21.07.2020
Koniec registrácie: 25.08.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
14.09.2020 - 18.09.2020
Začiatok registrácie: 27.07.2020
Koniec registrácie: 31.08.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
22.09.2020 - 22.09.2020
Začiatok registrácie: 04.08.2020
Koniec registrácie: 08.09.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
06.10.2020 - 07.10.2020
Začiatok registrácie: 18.08.2020
Koniec registrácie: 22.09.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
28.10.2020 - 29.10.2020
Začiatok registrácie: 09.09.2020
Koniec registrácie: 14.10.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
18.11.2020 - 19.11.2020
Začiatok registrácie: 30.09.2020
Koniec registrácie: 04.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
25.11.2020 - 26.11.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 11.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2020 - 01.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 17.11.2020
Čaká na prihlasovanie