Zoznam podujatí
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
30.05.2023 - 30.05.2023
Začiatok registrácie: 11.04.2023
Koniec registrácie: 26.05.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár: Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania
ONLINE z Úradu SKSI Bratislava
30.05.2023 - 30.05.2023
Začiatok registrácie: 15.05.2023
Koniec registrácie: 25.05.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
31.05.2023 - 01.06.2023
Začiatok registrácie: 15.04.2023
Koniec registrácie: 24.05.2023
Uzatvorené prihlasovanie
ENVIRONMENTÁLNE RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIÍ SPODNÝCH STAVIEB A PLOCHÝCH STRIECH
Banská Bystrica
05.06.2023 - 05.06.2023
Začiatok registrácie: 23.05.2023
Koniec registrácie: 02.06.2023
Prebieha prihlasovanie
PREDSTENOVÁ INŠTALÁCIA A VÝBER ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV SPRÁVNY NÁVRH
Banská Bystrica
09.06.2023 - 09.06.2023
Začiatok registrácie: 10.05.2023
Koniec registrácie: 07.06.2023
Prebieha prihlasovanie
VYUŽITIE TEPELNÝCH ČERPADIEL V BYTOVO KOMUNÁLNEJ SFÉRE
Banská Bystrica
26.06.2023 - 26.06.2023
Začiatok registrácie: 10.05.2023
Koniec registrácie: 23.06.2023
Prebieha prihlasovanie
STN 73 4301 BYTOVÉ BUDOVY - POROVNANIE STAREJ A NOVEJ NORMY
Banská Bystrica
27.06.2023 - 27.06.2023
Začiatok registrácie: 04.05.2023
Koniec registrácie: 23.06.2023
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2023 - 14.09.2023
Začiatok registrácie: 26.07.2023
Koniec registrácie: 30.08.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
20.09.2023 - 20.09.2023
Začiatok registrácie: 01.08.2023
Koniec registrácie: 06.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
26.09.2023 - 29.09.2023
Začiatok registrácie: 08.08.2023
Koniec registrácie: 12.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
04.10.2023 - 05.10.2023
Začiatok registrácie: 16.08.2023
Koniec registrácie: 20.09.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
25.10.2023 - 26.10.2023
Začiatok registrácie: 09.09.2023
Koniec registrácie: 11.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
14.11.2023 - 15.11.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 31.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.11.2023 - 22.11.2023
Začiatok registrácie: 03.10.2023
Koniec registrácie: 07.11.2023
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.11.2023 - 28.11.2023
Začiatok registrácie: 10.10.2023
Koniec registrácie: 14.11.2023
Čaká na prihlasovanie