Zoznam podujatí
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
22.09.2020 - 22.09.2020
Začiatok registrácie: 04.08.2020
Koniec registrácie: 08.09.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Stavebné úrady 2020
Demänovská dolina
24.09.2020 - 25.09.2020
Začiatok registrácie: 17.08.2020
Koniec registrácie: 20.09.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
06.10.2020 - 07.10.2020
Začiatok registrácie: 18.08.2020
Koniec registrácie: 16.09.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
28.10.2020 - 29.10.2020
Začiatok registrácie: 09.09.2020
Koniec registrácie: 14.10.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Banská Bystrica
03.11.2020 - 06.11.2020
Začiatok registrácie: 06.10.2020
Koniec registrácie: 20.10.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
18.11.2020 - 19.11.2020
Začiatok registrácie: 30.09.2020
Koniec registrácie: 04.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
25.11.2020 - 26.11.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 11.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2020 - 01.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 17.11.2020
Čaká na prihlasovanie