Zoznam podujatí
Odborný seminár: VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU A ORTOFOTOMOZAIKY ÚZEMIA SLOVENSKA PRE PROJEKTANTOV
ONLINE
25.01.2022 - 25.01.2022
Začiatok registrácie: 03.01.2022
Koniec registrácie: 21.01.2022
Prebieha prihlasovanie
Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby
organizátor AK SKSI TN ONLINE
07.02.2022 - 07.02.2022
Začiatok registrácie: 17.01.2022
Koniec registrácie: 04.02.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
01.03.2022 - 02.03.2022
Začiatok registrácie: 13.01.2022
Koniec registrácie: 15.02.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
09.03.2022 - 09.03.2022
Začiatok registrácie: 19.01.2022
Koniec registrácie: 23.02.2022
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
23.03.2022 - 24.03.2022
Začiatok registrácie: 02.02.2022
Koniec registrácie: 09.03.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
13.04.2022 - 14.04.2022
Začiatok registrácie: 23.02.2022
Koniec registrácie: 30.03.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
18.05.2022 - 19.05.2022
Začiatok registrácie: 30.03.2022
Koniec registrácie: 27.04.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
31.05.2022 - 31.05.2022
Začiatok registrácie: 13.04.2022
Koniec registrácie: 17.05.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
13.09.2022 - 14.09.2022
Začiatok registrácie: 26.07.2022
Koniec registrácie: 30.08.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
21.09.2022 - 21.09.2022
Začiatok registrácie: 03.08.2022
Koniec registrácie: 07.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
27.09.2022 - 30.09.2022
Začiatok registrácie: 10.08.2022
Koniec registrácie: 14.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2022 - 27.10.2022
Začiatok registrácie: 07.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
29.11.2022 - 29.11.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 15.11.2022
Čaká na prihlasovanie