Zoznam podujatí
ONLINE Odborný seminár " ZAŤAŽENIE PODĽA EUROKÓDU 1"
Žilina
19.10.2021 - 19.10.2021
Začiatok registrácie: 30.09.2021
Koniec registrácie: 15.10.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Odborná exkurzia - KAŠTIEĽ VODERADY
Voderady
26.10.2021 - 26.10.2021
Začiatok registrácie: 07.10.2021
Koniec registrácie: 22.10.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2021 - 27.10.2021
Začiatok registrácie: 28.09.2021
Koniec registrácie: 12.10.2021
Uzatvorené prihlasovanie
AKUSTIKA V STAVBÁCH
27.10.2021 - 27.10.2021
Začiatok registrácie: 11.10.2021
Koniec registrácie: 25.10.2021
Prebieha prihlasovanie
ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE 4D A 5D BIM
08.11.2021 - 08.11.2021
Začiatok registrácie: 12.10.2021
Koniec registrácie: 04.11.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2021 - 01.12.2021
Začiatok registrácie: 03.11.2021
Koniec registrácie: 17.11.2021
Čaká na prihlasovanie