Zoznam podujatí
Odborný seminár zo série Statických štvrtkov na tému: Porovnanie výsledkov geotechnických výpočtov s “IN SITU“ meraniami - vybrané príklady z inžinierskej praxe - SEMINÁR ZRUŠENÝ!
Bratislava
16.04.2020 - 16.04.2020
Začiatok registrácie: 14.04.2020
Koniec registrácie: 15.04.2020
Čaká na prihlasovanie
KONFERENCIA - EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU
Bratislava
28.04.2020 - 28.04.2020
Začiatok registrácie: 01.03.2020
Koniec registrácie: 22.04.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
12.05.2020 - 13.05.2020
Začiatok registrácie: 24.03.2020
Koniec registrácie: 28.04.2020
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
19.05.2020 - 20.05.2020
Začiatok registrácie: 31.03.2020
Koniec registrácie: 05.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
02.06.2020 - 02.06.2020
Začiatok registrácie: 14.04.2020
Koniec registrácie: 19.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
10.06.2020 - 11.06.2020
Začiatok registrácie: 22.04.2020
Koniec registrácie: 27.05.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
08.09.2020 - 09.09.2020
Začiatok registrácie: 21.07.2020
Koniec registrácie: 25.08.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
14.09.2020 - 18.09.2020
Začiatok registrácie: 27.07.2020
Koniec registrácie: 31.08.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
22.09.2020 - 22.09.2020
Začiatok registrácie: 04.08.2020
Koniec registrácie: 08.09.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
06.10.2020 - 07.10.2020
Začiatok registrácie: 18.08.2020
Koniec registrácie: 22.09.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
28.10.2020 - 29.10.2020
Začiatok registrácie: 09.09.2020
Koniec registrácie: 14.10.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
18.11.2020 - 19.11.2020
Začiatok registrácie: 30.09.2020
Koniec registrácie: 04.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
25.11.2020 - 26.11.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 11.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2020 - 01.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 17.11.2020
Čaká na prihlasovanie