Zoznam podujatí
Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb.
17.08.2021 - 17.08.2021
Začiatok registrácie: 19.07.2021
Koniec registrácie: 13.08.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
13.09.2021 - 17.09.2021
Začiatok registrácie: 26.07.2021
Koniec registrácie: 30.08.2021
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
16.09.2021 - 17.09.2021
Začiatok registrácie: 20.08.2021
Koniec registrácie: 02.09.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
22.09.2021 - 22.09.2021
Začiatok registrácie: 25.08.2021
Koniec registrácie: 08.09.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
26.10.2021 - 27.10.2021
Začiatok registrácie: 28.09.2021
Koniec registrácie: 12.10.2021
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
01.12.2021 - 01.12.2021
Začiatok registrácie: 03.11.2021
Koniec registrácie: 17.11.2021
Čaká na prihlasovanie