Zoznam podujatí
ÚVOD DO SVETA VEGETAČNÝCH STRIECH
Banská Bystrica
22.04.2024 - 22.04.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 18.04.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár Výsledky a aplikácia udržateľnosti do praxe. Bezpečné a udržateľné zateplenie obvodových stien bytových a rodinných domov.
Trenčín
23.04.2024 - 23.04.2024
Začiatok registrácie: 13.03.2024
Koniec registrácie: 22.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Odborný seminár: Život po zákaze žiariviek T8/T5 vo verejných budovách
Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava, Mýtna 29
23.04.2024 - 23.04.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 19.04.2024
Prebieha prihlasovanie
HĹBKOVÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Banská Bystrica
24.04.2024 - 24.04.2024
Začiatok registrácie: 28.02.2024
Koniec registrácie: 18.04.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Odborný seminár Zosilňovanie existujúcich konštrukcií podľa novej generácie eurokódov.
Trenčín
30.04.2024 - 30.04.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 29.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Online odborný seminár "SPOĽAHLIVOSŤ PREDPÄTÝCH MOSTOV - PRÍKLADY Z PRAXE."
Žilina
06.05.2024 - 06.05.2024
Začiatok registrácie: 22.04.2024
Koniec registrácie: 02.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
14.05.2024 - 15.05.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Prebieha prihlasovanie
MODERNÉ RIEŠENIA INTELIGENTNÉHO OSVETLENIA HELVAR A SYSTÉMOV NÚDZOVÉHO OSVETLENIA AWEX
Banská Bystrica 4
14.05.2024 - 14.05.2024
Začiatok registrácie: 18.04.2024
Koniec registrácie: 10.05.2024
Prebieha prihlasovanie
VODA V CHLADIACICH A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOCH
Banská Bystrica
15.05.2024 - 15.05.2024
Začiatok registrácie: 15.04.2024
Koniec registrácie: 13.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
22.05.2024 - 23.05.2024
Začiatok registrácie: 02.04.2024
Koniec registrácie: 08.05.2024
Prebieha prihlasovanie
EXKURZIA - RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ÚSEK KRIVÁŇ - MÝTNA
Kriváň - Mýtna
22.05.2024 - 22.05.2024
Začiatok registrácie: 25.03.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
28.05.2024 - 28.05.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 14.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
29.05.2024 - 30.05.2024
Začiatok registrácie: 17.04.2024
Koniec registrácie: 19.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
01.10.2024 - 04.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 17.09.2024
Čaká na prihlasovanie