Zoznam podujatí
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
11.09.2024 - 12.09.2024
Začiatok registrácie: 26.07.2024
Koniec registrácie: 23.08.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Košice
11.09.2024 - 11.09.2024
Začiatok registrácie: 23.07.2024
Koniec registrácie: 28.08.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúškam z oblasti EHB
Bratislava
01.10.2024 - 04.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 17.09.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
09.10.2024 - 10.10.2024
Začiatok registrácie: 12.08.2024
Koniec registrácie: 13.09.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
23.10.2024 - 24.10.2024
Začiatok registrácie: 11.09.2024
Koniec registrácie: 09.10.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
12.11.2024 - 13.11.2024
Začiatok registrácie: 24.09.2024
Koniec registrácie: 22.10.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.11.2024 - 22.11.2024
Začiatok registrácie: 01.10.2024
Koniec registrácie: 07.11.2024
Čaká na prihlasovanie
Seminár k autorizačnej skúške
Bratislava
26.11.2024 - 26.11.2024
Začiatok registrácie: 08.10.2024
Koniec registrácie: 12.11.2024
Čaká na prihlasovanie