Zoznam skúšok
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
21.09.2021 - 24.09.2021
Začiatok registrácie: 27.07.2021
Koniec registrácie: 22.08.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
22.09.2021 - 23.09.2021
Začiatok registrácie: 30.07.2021
Koniec registrácie: 26.08.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
28.09.2021 - 01.10.2021
Začiatok registrácie: 03.08.2021
Koniec registrácie: 28.08.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
13.10.2021 - 14.10.2021
Začiatok registrácie: 22.08.2021
Koniec registrácie: 14.09.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
03.11.2021 - 04.11.2021
Začiatok registrácie: 08.09.2021
Koniec registrácie: 06.10.2021
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
23.11.2021 - 24.11.2021
Začiatok registrácie: 28.09.2021
Koniec registrácie: 26.10.2021
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
30.11.2021 - 03.12.2021
Začiatok registrácie: 05.10.2021
Koniec registrácie: 30.10.2021
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
07.12.2021 - 10.12.2021
Začiatok registrácie: 12.10.2021
Koniec registrácie: 07.11.2021
Čaká na prihlasovanie