Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.05.2024 - 24.05.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 23.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
29.05.2024 - 30.05.2024
Začiatok registrácie: 02.04.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
04.06.2024 - 11.06.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
12.06.2024 - 13.06.2024
Začiatok registrácie: 17.04.2024
Koniec registrácie: 15.05.2024
Prebieha prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
08.10.2024 - 11.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 10.09.2024
Čaká na prihlasovanie