Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
20.09.2022 - 21.09.2022
Začiatok registrácie: 26.07.2022
Koniec registrácie: 23.08.2022
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
27.09.2022 - 30.09.2022
Začiatok registrácie: 29.07.2022
Koniec registrácie: 27.08.2022
Čaká na prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
04.10.2022 - 07.10.2022
Začiatok registrácie: 09.08.2022
Koniec registrácie: 06.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
05.10.2022 - 06.10.2022
Začiatok registrácie: 10.08.2022
Koniec registrácie: 07.09.2022
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
09.11.2022 - 10.11.2022
Začiatok registrácie: 12.09.2022
Koniec registrácie: 12.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
22.11.2022 - 23.11.2022
Začiatok registrácie: 27.09.2022
Koniec registrácie: 25.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
29.11.2022 - 02.12.2022
Začiatok registrácie: 29.09.2022
Koniec registrácie: 28.10.2022
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
06.12.2022 - 09.12.2022
Začiatok registrácie: 12.10.2022
Koniec registrácie: 22.11.2022
Čaká na prihlasovanie