Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
30.11.2020 - 04.12.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 02.11.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
07.12.2020 - 14.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 02.11.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Banská Bystrica
17.12.2020 - 17.12.2020
Začiatok registrácie: 16.09.2020
Koniec registrácie: 13.10.2020
Uzatvorené prihlasovanie