Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
18.05.2021 - 21.05.2021
Začiatok registrácie: 23.03.2021
Koniec registrácie: 18.04.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Banská Bystrica
20.05.2021 - 20.05.2021
Začiatok registrácie: 16.09.2020
Koniec registrácie: 13.10.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
26.05.2021 - 27.05.2021
Začiatok registrácie: 30.03.2021
Koniec registrácie: 23.04.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
02.06.2021 - 03.06.2021
Začiatok registrácie: 12.01.2021
Koniec registrácie: 08.02.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
08.06.2021 - 15.06.2021
Začiatok registrácie: 13.04.2021
Koniec registrácie: 20.04.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
15.06.2021 - 17.06.2021
Začiatok registrácie: 12.01.2021
Koniec registrácie: 07.02.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
16.06.2021 - 17.06.2021
Začiatok registrácie: 21.04.2021
Koniec registrácie: 17.05.2021
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
13.07.2021 - 15.07.2021
Začiatok registrácie: 05.01.2021
Koniec registrácie: 31.01.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
21.09.2021 - 24.09.2021
Začiatok registrácie: 27.07.2021
Koniec registrácie: 22.08.2021
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
28.09.2021 - 01.10.2021
Začiatok registrácie: 03.08.2021
Koniec registrácie: 29.08.2021
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
07.12.2021 - 10.12.2021
Začiatok registrácie: 12.10.2021
Koniec registrácie: 07.11.2021
Čaká na prihlasovanie