Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
19.03.2019 - 20.03.2019
Začiatok registrácie: 22.01.2019
Koniec registrácie: 19.02.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
09.04.2019 - 10.04.2019
Začiatok registrácie: 12.02.2019
Koniec registrácie: 11.03.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
22.05.2019 - 23.05.2019
Začiatok registrácie: 27.03.2019
Koniec registrácie: 24.04.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
28.05.2019 - 29.05.2019
Začiatok registrácie: 02.04.2019
Koniec registrácie: 30.04.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
12.06.2019 - 13.06.2019
Začiatok registrácie: 13.04.2019
Koniec registrácie: 13.05.2019
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
18.06.2019 - 20.06.2019
Začiatok registrácie: 23.04.2019
Koniec registrácie: 21.05.2019
Čaká na prihlasovanie