Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
18.09.2024 - 19.09.2024
Začiatok registrácie: 26.07.2024
Koniec registrácie: 23.08.2024
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
01.10.2024 - 04.10.2024
Začiatok registrácie: 23.07.2024
Koniec registrácie: 20.08.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
08.10.2024 - 11.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 10.09.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
16.10.2024 - 17.10.2024
Začiatok registrácie: 12.08.2024
Koniec registrácie: 13.09.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
06.11.2024 - 07.11.2024
Začiatok registrácie: 11.09.2024
Koniec registrácie: 09.10.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
19.11.2024 - 20.11.2024
Začiatok registrácie: 24.09.2024
Koniec registrácie: 22.10.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
26.11.2024 - 28.11.2024
Začiatok registrácie: 01.10.2024
Koniec registrácie: 29.10.2024
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
03.12.2024 - 10.12.2024
Začiatok registrácie: 08.10.2024
Koniec registrácie: 05.11.2024
Čaká na prihlasovanie