Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
22.05.2019 - 23.05.2019
Začiatok registrácie: 27.03.2019
Koniec registrácie: 14.05.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
28.05.2019 - 29.05.2019
Začiatok registrácie: 02.04.2019
Koniec registrácie: 29.04.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
12.06.2019 - 13.06.2019
Začiatok registrácie: 13.04.2019
Koniec registrácie: 13.05.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
18.06.2019 - 20.06.2019
Začiatok registrácie: 23.04.2019
Koniec registrácie: 21.05.2019
Uzatvorené prihlasovanie