Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
13.11.2019 - 14.11.2019
Začiatok registrácie: 18.09.2019
Koniec registrácie: 16.10.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
20.11.2019 - 21.11.2019
Začiatok registrácie: 25.09.2019
Koniec registrácie: 21.10.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
03.12.2019 - 04.12.2019
Začiatok registrácie: 04.10.2019
Koniec registrácie: 04.11.2019
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
10.12.2019 - 12.12.2019
Začiatok registrácie: 15.10.2019
Koniec registrácie: 12.11.2019
Prebieha prihlasovanie