Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
24.11.2020 - 25.11.2020
Začiatok registrácie: 29.09.2020
Koniec registrácie: 26.10.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
02.12.2020 - 03.12.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 02.11.2020
Prebieha prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
08.12.2020 - 11.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 09.11.2020
Prebieha prihlasovanie