Zoznam skúšok
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
17.09.2019 - 19.09.2019
Začiatok registrácie: 23.07.2019
Koniec registrácie: 20.08.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
17.09.2019 - 18.09.2019
Začiatok registrácie: 18.07.2019
Koniec registrácie: 16.08.2019
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
24.09.2019 - 26.09.2019
Začiatok registrácie: 30.07.2019
Koniec registrácie: 27.08.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
15.10.2019 - 16.10.2019
Začiatok registrácie: 20.08.2019
Koniec registrácie: 17.09.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
13.11.2019 - 14.11.2019
Začiatok registrácie: 18.09.2019
Koniec registrácie: 16.10.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
20.11.2019 - 21.11.2019
Začiatok registrácie: 25.09.2019
Koniec registrácie: 23.10.2019
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
03.12.2019 - 04.12.2019
Začiatok registrácie: 04.10.2019
Koniec registrácie: 04.11.2019
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
10.12.2019 - 12.12.2019
Začiatok registrácie: 15.10.2019
Koniec registrácie: 12.11.2019
Čaká na prihlasovanie