Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
03.11.2021 - 04.11.2021
Začiatok registrácie: 08.09.2021
Koniec registrácie: 06.10.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
23.11.2021 - 24.11.2021
Začiatok registrácie: 28.09.2021
Koniec registrácie: 26.10.2021
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
30.11.2021 - 03.12.2021
Začiatok registrácie: 05.10.2021
Koniec registrácie: 30.10.2021
Prebieha prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
07.12.2021 - 10.12.2021
Začiatok registrácie: 12.10.2021
Koniec registrácie: 07.11.2021
Prebieha prihlasovanie