Zoznam skúšok
Autorizačná skúška
Košice
29.09.2020 - 01.10.2020
Začiatok registrácie: 04.08.2020
Koniec registrácie: 31.08.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
13.10.2020 - 14.10.2020
Začiatok registrácie: 18.08.2020
Koniec registrácie: 14.09.2020
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
04.11.2020 - 05.11.2020
Začiatok registrácie: 08.09.2020
Koniec registrácie: 05.10.2020
Prebieha prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Banská Bystrica
10.11.2020 - 12.11.2020
Začiatok registrácie: 16.09.2020
Koniec registrácie: 11.10.2020
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
24.11.2020 - 25.11.2020
Začiatok registrácie: 29.09.2020
Koniec registrácie: 26.10.2020
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
02.12.2020 - 03.12.2020
Začiatok registrácie: 07.10.2020
Koniec registrácie: 02.11.2020
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
08.12.2020 - 11.12.2020
Začiatok registrácie: 13.10.2020
Koniec registrácie: 09.11.2020
Čaká na prihlasovanie