Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Bratislava
26.02.2024 - 28.02.2024
Začiatok registrácie: 09.01.2024
Koniec registrácie: 30.01.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Košice
11.03.2024 - 19.03.2024
Začiatok registrácie: 16.01.2024
Koniec registrácie: 31.01.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
20.03.2024 - 21.03.2024
Začiatok registrácie: 22.01.2024
Koniec registrácie: 18.02.2024
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
10.04.2024 - 11.04.2024
Začiatok registrácie: 16.02.2024
Koniec registrácie: 13.03.2024
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
17.04.2024 - 18.04.2024
Začiatok registrácie: 19.02.2024
Koniec registrácie: 18.03.2024
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
21.05.2024 - 23.05.2024
Začiatok registrácie: 26.03.2024
Koniec registrácie: 23.04.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
29.05.2024 - 30.05.2024
Začiatok registrácie: 02.04.2024
Koniec registrácie: 01.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
04.06.2024 - 11.06.2024
Začiatok registrácie: 09.04.2024
Koniec registrácie: 30.04.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
12.06.2024 - 13.06.2024
Začiatok registrácie: 17.04.2024
Koniec registrácie: 15.05.2024
Čaká na prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
08.10.2024 - 11.10.2024
Začiatok registrácie: 20.08.2024
Koniec registrácie: 10.09.2024
Čaká na prihlasovanie