Zoznam skúšok
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
01.12.2021 - 03.12.2021
Začiatok registrácie: 05.10.2021
Koniec registrácie: 29.10.2021
Uzatvorené prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
06.12.2021 - 13.12.2021
Začiatok registrácie: 12.10.2021
Koniec registrácie: 07.11.2021
Uzatvorené prihlasovanie