Zoznam skúšok
Autorizačná skúška
Košice
26.09.2023 - 03.10.2023
Začiatok registrácie: 01.08.2023
Koniec registrácie: 29.08.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon energetickej certifikácie budov
Bratislava
03.10.2023 - 06.10.2023
Začiatok registrácie: 08.08.2023
Koniec registrácie: 05.09.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Banská Bystrica
11.10.2023 - 11.10.2023
Začiatok registrácie: 16.08.2023
Koniec registrácie: 10.09.2023
Uzatvorené prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Žilina
08.11.2023 - 09.11.2023
Začiatok registrácie: 09.09.2023
Koniec registrácie: 09.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Trnava
21.11.2023 - 22.11.2023
Začiatok registrácie: 26.09.2023
Koniec registrácie: 24.10.2023
Prebieha prihlasovanie
Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor
Košice
28.11.2023 - 01.12.2023
Začiatok registrácie: 03.10.2023
Koniec registrácie: 31.10.2023
Čaká na prihlasovanie
Autorizačná skúška
Bratislava
05.12.2023 - 08.12.2023
Začiatok registrácie: 10.10.2023
Koniec registrácie: 07.11.2023
Čaká na prihlasovanie