Overte svoju totožnosť - krok 1/3
Žiadosť o zrušenie členstva DČ-FO
Žiadosť o zánik členstva DČ-FO
Overenie osoby v databáze slovenskej komory stavebných inžinierov
Overenie osoby Formulár požaduje overenie osoby

Ďakujeme Vám za využívanie on-line služieb Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Vzhľadom na citlivú povahu evidovaných osobných údajov je v niektorých formulároch potrebné používať overenie osoby. Cieľom toho je, aby boli služby poskytované len oprávneným osobám a súčasne nedochádzalo k nežiadaným zásahom do informačných systémov komory.

Boli by sme preto radi, aby Vaša elektronická požiadavka s vyplnením relevantných údajov bola rýchla a nenáročná. V prípade, že ste už osobou evidovanou v informačnom systéme komory, dovoľujeme si Vám odporúčať vypĺňanie všetkých on-line formulárov až po prihlásení do systému, ktoré môžete urobiť TU.

Vaša Slovenská komora stavebných inžinierov