Vyberte hosťujúci projekt a požadované odbornosti - krok 1/3
Žiadosť o hosťovanie
Žiadosť o registráciu hosťujúceho stavbyvedúceho alebo stavebného dozora v SR
Hosťujúci projekt
Zoznam odborností pre Stavbyvedúci
10 Pozemné stavby pozemné stavby
21 Inžinierske stavby dopravné stavby
22 Inžinierske stavby mosty, tunely
23 Inžinierske stavby vodohospodárske stavby
24 Inžinierske stavby potrubné, energetické a iné líniové stavby
25 Inžinierske stavby komplexné priemyselné stavby
26 Inžinierske stavby geotechnika
31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
32 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovanie a klimatizačné zariadenia
33 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia
34 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb tepelné zariadenia
35 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb plynové zariadenia
36 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb výrobné technologické zariadenia
37 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb požiarna ochrana
Zoznam odborností pre Stavebný dozor
10 Pozemné stavby pozemné stavby
21 Inžinierske stavby dopravné stavby
22 Inžinierske stavby mosty, tunely
23 Inžinierske stavby vodohospodárske stavby
24 Inžinierske stavby potrubné, energetické a iné líniové stavby
25 Inžinierske stavby komplexné priemyselné stavby
26 Inžinierske stavby geotechnika
31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
32 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovanie a klimatizačné zariadenia
33 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia
34 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb tepelné zariadenia
35 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb plynové zariadenia
36 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb výrobné technologické zariadenia
37 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb požiarna ochrana
Storno Pokračovať