Upraviť filtračné kritériá Výsledky hľadania: nájdených 1 záznamov
Ing., PhD.
Bratislavský kraj, okres Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6173 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia
Špecifikácia:
Evidenčné č.: 6173 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: 540 tepelné zariadenia
Špecifikácia:
Evidenčné č.: 396 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody
Špecifikácia: