UID: 15229201

Ing. arch. Viera Hajasová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. arch. Viera Hajasová
Trnavská 9, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35156741, DIČ: 1025255792
0903/803107
vhajasova@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1094 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1094*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 24.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1094*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 24.11.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 1094 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 01.01.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.08.2001 31.12.2016