UID: 15459212

Jozef Hanusrichter

Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, mesto Turčianske Teplice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02322 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02322*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02322*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 02140 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02140*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02140*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 02140 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02140*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02140*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 02140 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02140*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02140*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002