UID: 15469791

Ľubomír Druska

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Lúčky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01437 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01437*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01437*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 01276 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01276*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01276*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002