UID: 15479502

Ing. Miroslav Porubský

Nitriansky kraj, okres Topoľčany, mesto Topoľčany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Porubský
Mojmírova 23, 955 01, Topoľčany
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06591 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06591*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06591*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 05903 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05903*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05903*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 220 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 220*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 220*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008