UID: 15309591

Ing. Marián Bachár

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčianske Mitice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Marián Bachár
Braneckého 8, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34056211, DIČ: 1032390337
neuvedený
0081@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0081 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0081*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0081*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0081 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0081*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0081*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0081 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.03.1997 Stav členstva od: 05.03.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 05.03.1997