UID: 15489413

František Antušák

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00089 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00089*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00089*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.11.2003
Evidenčné č.: 00089 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00089*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00089*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.11.2003