UID: 15400002

Ján Belák

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00444 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00444*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.01.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 00444*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.01.2004
Evidenčné č.: 00412 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00412*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.01.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 00412*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.01.2004