UID: 15400304

Ing. Jozef Kováč

Trenčiansky kraj, okres Partizánske, mesto Partizánske
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Kováč
Cintorínska 1448/21, 958 03, Partizánske
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03984 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03984*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03984*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 08401 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08401*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08401*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.05.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2002
Evidenčné č.: 203 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 203*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 203*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008