UID: 15410191

Ing. Alojz Boko

Žilinský kraj, okres Bytča, mesto Veľké Rovné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00718 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00718*10-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00718*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 00718 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00718*10-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00718*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 00666 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00666*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00666*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002