UID: 15329801

Ing. Jozef Gonos

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
JEGON
Š. Kukuru 12, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36200336, DIČ: 2020040220, IČ DPH: SK2020040220
neuvedený
0130@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0130 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0130*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 0130*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 04.03.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 0130 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 04.03.1999 Stav členstva od: 04.03.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 04.03.1999