UID: 15539791

Ing. Ján Pieter

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Jalovec
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06394 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06394*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06394*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 05719 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05719*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05719*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001