UID: 15549191

Miroslav Jančuška

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Ondrej
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03124 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03124*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03124*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 02876 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02876*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02876*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002