UID: 15559791

Jaroslav Laclavík

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04482 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04482*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04482*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2003
Evidenčné č.: 04123 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04123*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04123*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2003