UID: 15349591

Ing. Stanislav Ferianc

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Banská Bystrica
neuvedený
stanisla.ferianc@banskabystrica.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3665 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3665*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3665*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 01718 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01718*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01718*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 01541 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01541*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01541*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3665 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.04.2002