UID: 14119291

doc. Ing. Ladislav Adamča, CSc.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
02/59274471
anna.belohorcova@stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4326 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 4326*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4326*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2003
Evidenčné č.: 4326 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4326*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4326*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2003
Evidenčné č.: 00009 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00009*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00009*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.04.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4326 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.11.2003 Stav členstva od: 13.11.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.11.2003