UID: 15349601

Ing. Jaroslav Straka

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EKOSTAVING
J. L. Bellu 7, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 32592230, DIČ: 1020478558, IČ DPH: SK1020478558
0907/856166
ekostaving@ekostaving.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 13.09.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1984 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1984*A*4-21
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 24.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1984*A*4-21
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.09.2001
Evidenčné č.: 08300 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08300
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.04.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 08300
Stav odbornosti: Aktívna od 07.12.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.04.2016
Evidenčné č.: 08300 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08300
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.04.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 08300
Stav odbornosti: Aktívna od 13.04.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.04.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 1984 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 13.09.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.09.2001