UID: 15349701

Ing. Ivan Kopriva

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Skanska SK a.s., závod Inžinierske staviteľstvo
Krajná 29, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31611788, DIČ: 2020478955, IČ DPH: SK2020478955
0911/425685
ivan.kopriva@skanska.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3236 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3236*Z*4-1,21,23
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3236*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3236 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3236*Z*4-1,21,23
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3236*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3236 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-23 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3236*Z*4-1,21,23
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb Osvedčenie: 3236*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3236 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002