UID: 15349801

Ing. Anton Melišek

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Prievidza
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DAK - Stavebná a projekčná činnosť
Vajanského 15, 971 01, Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31565875, DIČ: 2020466943, IČ DPH: SK2020466943
046/5425533
dak@dak.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3990 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3990*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3990*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.06.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.06.2002
Evidenčné č.: 05236 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05236*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05236*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3990 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.06.2002 Stav členstva od: 05.06.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 05.06.2002