UID: 15590791

Alojz Jendroľ

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Klin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03235 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03235*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03235*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 03235 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03235*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03235*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 03235 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03235*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03235*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 02991 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02991*10-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02991*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 02991 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02991*10-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02991*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001