UID: 15349011

Ing. Ivan Markovský

Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Zvolen
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ivan Markovský, S.D. PROJEKT
Novozámocká 59, 960 01, Zvolen, Slovenská republika
IČO: 30449791, DIČ: 1032723978
neuvedený
0519@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0519 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0519*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0519*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Evidenčné č.: 0519 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0519*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0519*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0519 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.05.2001