UID: 15510792

Jozef Sivák

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07211 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07211*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07211*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.09.2002
Evidenčné č.: 06456 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06456*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06456*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.09.2002