UID: 15359311

Ing. Ján Blaščák

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INGPROSTAV - Ing. Blaščák Ján
Mierová 12, 064 01, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 10771883, DIČ: 1020706929
neuvedený
3647@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3647 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3647*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3647*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 00641 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00641*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00641*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 00587 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00587*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00587*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3647 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.04.2002