UID: 15629093

Jaroslav Kendera

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03537 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03537*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03537*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 09281 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09281*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 09281*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2007