UID: 15369101

doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
02/59274461
juraj.zilinsky@stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0157 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0157*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0157*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 008 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 008*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 008*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0157 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.11.1992 Stav členstva od: 17.11.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1992