UID: 15369502

Ing. Dušan Mišík

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TEXING Prest s.r.o.
Námestie slobody 8, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 36014842, DIČ: 2020123864, IČ DPH: SK2020123864
044/4323481
texingprest@texingprest.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 27.03.2002
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3407 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3407*A2
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.01.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 3407*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.01.2009
Evidenčné č.: 3407 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3407*SP*I4
Podkategória: 560 výrobné technologické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 19.05.2005
Špecifikácia: zariadenia spotrebného priemyslu Osvedčenie: 3407*SP*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.05.2005
Evidenčné č.: 12563 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12563
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 12563
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2013
Evidenčné č.: 12563 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 12563
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2013
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 12563
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2013
Evidenčné č.: 10687 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10687
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10687
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2013
Evidenčné č.: 10687 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10687
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2013
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 10687
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 3407 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.03.2002