UID: 15669001

Ing. Miroslav Bobuľa

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00671 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00671*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00671*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 00620 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00620*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00620*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002