UID: 15379101

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
neuvedený
jozef.hraska@stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0190 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0190*A*4-1,3
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0190*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 17.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0190 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0190*A*4-1,3
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0190*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 17.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0190 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.11.1992 Stav členstva od: 17.11.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1992