UID: 15689913

Jozef Hanko

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02304 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02304*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02304*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 02127 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02127*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02127*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001