UID: 15600713

Stanislav Glončák

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Bobrovec
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02064 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02064*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02064*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 01897 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01897*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01897*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001