UID: 15719112

Ing. Ľubomír Klen

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľubomír Klen - S - AUDIT
Muškátová 16, 821 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03612 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03612
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 03612
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 03327 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03327
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 03327
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 164 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 164*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 164*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008