UID: 15389611

Ing. Roman Horečný

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pracovisko VVÚPS-NOVA
Studená 3, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987, DIČ: 2021691881, IČ DPH: SK2021691881
02/49228518
info@tsus.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5331 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5331*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5331*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5331 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2009 Stav členstva od: 17.03.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.03.2009