UID: 15749311

Ing. Miroslav Poláček

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Poláček
Malokarpatská 21, 900 91, Limbach
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06508 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 06508*31-32*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 24.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 06508*31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.11.2003
Evidenčné č.: 06508 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 06508*31-32*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 24.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 06508*31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.11.2003
Evidenčné č.: 034 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 034*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 034*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 28.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Evidenčné č.: 034 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 034*2*2007
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 034*2*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 27.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007