UID: 15300091

Ing. Milan Christophory

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
P.L.A.J.
Tupolevova 12, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 22643940
neuvedený
2857@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2857 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2857*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2857*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2857 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001