UID: 15300491

Ing. Peter Horváth

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A.DOM, spol. s r.o.
Horné Bašty 2, 917 01, Trnava, Slovenská republika
IČO: 34116516, DIČ: 2020393287, IČ DPH: SK2020393287
033/5511039
adom@stonline.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3684 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3684*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3684*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 02627 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02627*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02627*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3684 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.04.2002