UID: 15769793

Ing. Vladimír Golis

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Čadca
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02077 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02077*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02077*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2001
Evidenčné č.: 01910 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01910*10-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01910*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2001
Evidenčné č.: 01910 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01910*10-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01910*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2001