UID: 15300791

Ing. Dušan Krížo

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan KRÍŽO -DuKoS
Hattalu č. 2166, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 17883032, DIČ: 1021404967
neuvedený
4133@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4133 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4133*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.09.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 4133*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.09.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4133 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 21.10.2002