UID: 15310391

Ing. Peter Zvolenský

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Zvolenský
Tatranská 3110/10, 010 08, Žilina, Slovenská republika
IČO: 00629375, DIČ: 1020538574
neuvedený
0149@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0149 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0149*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.09.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 0149*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.01.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.09.2006
Evidenčné č.: 12483 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12483
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 12483
Stav odbornosti: Aktívna od 12.06.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.09.2013
Evidenčné č.: 08115 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08115
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 08115
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.12.2013
Evidenčné č.: 201 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 201*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 201*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0149 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.01.1993 Stav členstva od: 28.01.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 28.01.1993