UID: 15790411

Ing. Samuel Lobík

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Liptovská Teplá
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04717 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04717
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 04717
Stav odbornosti: Aktívna od 03.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.04.2010
Evidenčné č.: 04330 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04330
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 04330
Stav odbornosti: Aktívna od 03.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.04.2010