UID: 15700593

Ing. František Chalabala

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02886 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02886
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.03.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 02886
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.03.2020
Evidenčné č.: 02670 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02670*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02670*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.02.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0552 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 0552*A*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0552*A*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Evidenčné č.: 0552 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0552*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0552*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0552 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 31.12.2008