UID: 14159691

Ing. Miroslav Gálik

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
3042@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3042 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3042*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 3042*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Evidenčné č.: 3042 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 3042*Z*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 3042*Z*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 3042 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002 31.12.2015