UID: 15819413

Ing. Ľudovít Baška

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00380 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00380
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 00380
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 00380 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00380
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 00380
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 00380 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00380
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 00380
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 00380 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00380
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 00380
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 00380 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 00380
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 00380
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 09623 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09623
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09623
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009